Bảo Nguyên teleported to Le Corto

Bảo Nguyên wrote "setmenu với nhà hàng Pháp #setmenu #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 5D Đ. Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022