kiêu diem teleported to Quán Bờ Kè Làng Biển

kiêu diem wrote "thịt bò xào #hoathiely #thitbo " at 9c Phạm Văn Đồng, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022