Bảo Hân teleported to Ăn Vặt Gò Vấp

Bảo Hân wrote "gắp gắp nàooo😆🤤 #đồănvặt #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 26 Đường số 27, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022