Beyonce teleported to ROYAL CENTER

Beyonce wrote "Điều gì thường xảy ra trong các đám cưới ở Việt Nam? Phần đầu tiên của đám cưới truyền thống ViệtNam là lễ rước dâu và đón dâu nhỏ tại nhà gái #lễcưới July 2022" at QL 22, 180 Đ. Song Hành, Chung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022