Bảo Nguyên teleported to Play House Bar

Bảo Nguyên wrote "một quán buffer nướng lẫu đầy phong cách Hàn Quốc #nướnglau #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC " at 12 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022