Bảo Nguyên teleported to Cửu Long Quán

Bảo Nguyên wrote "một quán dimsum phù hợp với đi gia đình ạ #dimsum #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 76 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022