Bảo Nguyên teleported to PHỞ GÀ VĂN MIẾU 17 (Noudle soup with chicken No17 Van Mieu)

Bảo Nguyên wrote "buổi sáng bắt đầu với món phở gà bạn thấy thế nào ? #phởga #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 17 P. Văn Miếu, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022