Bảo Nguyên teleported to K-pop Korean food mart

Bảo Nguyên wrote "đồ nướng Hàn Quốc thì quá là tuyệt rồi #kons nướng #vietnam #talkomi #SDCC2022 #sdcc " at 53, 1100 Rd 3, Project 6, Quezon City, Metro Manila, Philippines.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022