Lài Hoa teleported to Ho Chi Minh City

Lài Hoa wrote "Lì xì Ước gì 14/02 có ai tặng quà cho mình 🥲 Hộp đựng tiền #NgayTinhNhan #TPHCM #Saigon" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022