kiêu diem teleported to Nhà Hàng Ninh Chữ Sea

kiêu diem wrote "bữa tiệc gia đình #buatiec #Mónngon #Vietnam #Talkomi " at Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023