Huyen My teleported to Nhà hàng Tầm Vị

Huyen My wrote "bữa ăn đến rồi #monngonmoingay #buaangiadinh #Vietnam #xuhuong #talkomi " at 4b P. Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023