Huyen My teleported to Nhà Hàng Hải Sản Cá Lửa Đà Nẵng

Huyen My wrote "#tom chiên Gòn chấm tương ớt là ngon hết sảy #haisan #Mónăn #Vietnam #xuhuong #Talkomi #SDCC" at 04 Bình Minh 4, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023