Bảo Nguyên teleported to Bếp Quán Trung Hòa

Bảo Nguyên wrote "má Heo nướng béo béo thơm ngonn #máheo #vietnam #talkomi" at 132 Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023