Huyen My teleported to Quán Cơm Cây Điệp

Huyen My wrote "#xuhuong cơm dưa hấu canh chua #canhchua #duahau #Talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 147 AH1, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023