Bảo Hân teleported to Thủ Đức

Bảo Hân wrote "có mặc tại sì gòn😆🤤 #sinhtố #chèthái #vietnam #talkomi" at Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023