Huyen My teleported to Quán cơm Ngày 3 Bữa

Huyen My wrote "món ngon mỗi ngày #thucan ngon #duahau #haisan #xuhuong #talkomi " at 37a Đ. Trần Nhật Duật, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023