Bảo Nguyên teleported to Bread Factory - Xưởng bánh mì tươi

Bảo Nguyên wrote "những món đồ ngọt nhìn quá hấp dẫn lunn #đábao #vietnam #talkomi" at 104 TT3, Hoàng Trọng Mậu, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022