Linh Nguyen teleported to Quán tạp hóa Lê Xá Tây Ông Khoẻ

Linh Nguyen wrote "me ngâm đường #mengam đường #xuhuong #monan " at Cụm Lê Xá Tây, Thôn Lê Xá, Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023