hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Bánh xèo 7 Tới

hoa Hồng 🌹 wrote "bánh xèo phan rang #banhxeo #monngon mỗi ngày " at 45 Hoàng Quốc Việt, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023