Trí Nhất teleported to Quán chè Thái Bà Triệu

Trí Nhất wrote "toàn món mình thích #chethai #chedauxanh #monngon " at 15 Đường Bà Triệu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 02633, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023