Huyền Nguyễn teleported to Trà Sữa Phượng Hoàng

Huyền Nguyễn wrote "Trà sữa cho buổi tối #trasua #vietnam #talkomi" at 317B Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Trà sữa cho buổi tối #trasua #vietnam #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023