Huyền Nguyễn teleported to Quán hải sản Hùng Chi

Huyền Nguyễn wrote "hải sản cả nhà #haisan #cua #tom #thucan #xuhuong #talkomi" at 93FJ+79M, 2, Bến Đình, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023