Tú Linh teleported to VƯỜN NHO - TÁO

Tú Linh wrote "vườn nho nhà c năm ##traicay ##talkomi ##" at Sơn Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023