hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Bò Kho

hoa Hồng 🌹 wrote "bò kho chắm bánh mì #banhmibokho #monngonmoingay #thucan #xuhuong #talkomi" at số 23, KP3, Đường số 21, Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023