Beyonce teleported to Quán Bánh xèo 7 Tới

Beyonce wrote "banh xeo #vietnam thit nhoi hoa sen sot ca chua #grab #saigon #tphcm " at 45 Hoàng Quốc Việt, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023