hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Hải Sản Thanh Sương

hoa Hồng 🌹 wrote "Hải sản mực nhồi thịt #haisan #mucnhoithit #Vietnam #xuhuong #talkomi #thucan" at 21, 25 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022