Huyen My teleported to Quán Bánh Canh - Bún Cá Hai Cá - 156 nguyễn thị minh khai

Huyen My wrote "bánh xèo phan rang đây cả Nhà ăn một cái no các ngày #banhxeo #Vietnam #xuhuong #amthuc #talkomi" at 156 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023