Bảo Nguyên teleported to Huy Tôm Hùm

Bảo Nguyên wrote "nhìn con tôm Hùm mà chất lượng quá à #tomhum #vietnam #talkomi" at 4 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022