Huyền Nguyễn teleported to Quán Bún Bò Huế Bà Tuyết

Huyền Nguyễn wrote "cho bữa sáng #bunbo #thucan #xuhuong #talkomi" at 47 Nguyễn Công Trứ, tổ 15, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam.

cho bữa sáng #bunbo #thucan #xuhuong #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023