Bảo Nguyên teleported to Gangnam BBQ House

Bảo Nguyên wrote "một buổi ăn trưa với bò sống siêu lạ miệng #bosống #vietnam #talkomi" at 50 Đ. Phan Khiêm Ích, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022