Huyền Nguyễn teleported to Cô Ba Nem Nướng

Huyền Nguyễn wrote "ngon tuyệt cú mèo #bundaumamtom #thucan #xuhuong #talkomi" at 40 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

ngon tuyệt cú mèo #bundaumamtom #thucan #xuhuong #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023