TrầnCường teleported to Quán cơm Đồng Nhân

TrầnCường wrote "một chúc năng lượng cho bữa sáng #buasang #comtam #thucan #talkomi" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

một chúc năng lượng cho bữa sáng #buasang #comtam #thucan #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023