Bảo Nguyên teleported to Chamie Steak

Bảo Nguyên wrote "liệu có quá rẽ cho mấy món Âu không mn #lườngngong #vietnam #talkomi" at 23c Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023