kiêu diem teleported to Quán Mì Chay Cô Xuân

kiêu diem wrote "mì giạo chay nấu với nắm #migao #nuoccham #dauphong # món ngon mỗi ngày #talkomi" at 273 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023