Huyen My teleported to Quán cơm Đồng Nhân

Huyen My wrote "bữa cơm gia đình #thitbokho #thịt bò kho cà rốt 🥕 #cachien #raucu #thucanviet #talkomi" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023