hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán cơm Ngày 3 Bữa

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "moms canh xú nấu tại nhà ngon bổ rẻ dể làm #monanngon #mỗi ngay #Sup #canh #talkomi" at 37a Đ. Trần Nhật Duật, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023