hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Lotteria Tô Ký

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "mì ý sốt bò bằm đơn giản chuẩn vị âu #monngon #sphaghetti #thucan #talkomi" at 4 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023