hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán Thịt Bò

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "thịt bò xào với hoa thiên lý mềm thơm cho bữa cơm gia đình #thitboxaohoathienly #thitbo #Vietnam #thucan #talkomi" at 330a Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023