Thao Nguyen teleported to Quán Mì xào dòn Nghèo

Thao Nguyen wrote "mi xao thit bo #thitbo #mixao #thucan" at 10 Phan Đình Phùng, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023