hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Khoai Tây Chiên

hoa Hồng 🌹 wrote "khoai tay nướng nồi chiên không dầu #khoaitay #hànhtay #thucan " at 136 Đ. Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023