Bảo Nguyên teleported to Cơm Gà Nha Trang - 2 Chị Em

Bảo Nguyên wrote "cơm gà Nha Trang độc quyền có sốt béo béo không nơi nào có nha #cơmga #vietnam #talkomi" at CC19, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023