hoa Hồng 🌹 teleported to CON GÀ ĐEN

hoa Hồng 🌹 wrote "món tôm chiên Gòn dễ làm nấu tại nhà tôm chiên Gòn#tomchiengon" at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023