kiêu diem teleported to Quán Bún Bò Huế Bà Tuyết

kiêu diem wrote "bữa ăn cùng gia đình #bunbo #xalach #thit" at 47 Nguyễn Công Trứ, tổ 15, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023