TrầnCường teleported to Quán Bún Riêu

TrầnCường wrote "món #bunrieucua #vietnam" at 392 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

món #bunrieucua #vietnam
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023