Sự Lý teleported to Quán Ăn Ngon

Sự Lý wrote "món canh mơ ước #supcanh #" at 18 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111103, Vietnam.

món canh mơ ước #supcanh #
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023