Bảo Nguyên teleported to The Mechanic Bar

Bảo Nguyên wrote "một quán bar ấm cúm với những món nước đầy độc đáo #bardem #vietnam #talkomi" at Lầu 2, 176 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71009, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023