hoa Hồng 🌹 teleported to Quán cơm Đồng Nhân

hoa Hồng 🌹 wrote "nhìn là muốn ăn cơm món #thitkhotau #monngonmoingay" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023