baby teleported to Tiệm Bánh Kem Minh Hương

baby wrote "thèm cái bánh sinh nhật bay giờ #sinhnhat #banhkem #talkomi " at 345, 345/60/5A Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

thèm cái bánh sinh nhật bay giờ #sinhnhat #banhkem #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023