kiêu diem teleported to Quán Phở Ù

kiêu diem wrote "#phobo cho buổi sáng #Vietnam #talkomi" at Quốc lộ 22, 3/ 54 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023