hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán cơm Đồng Nhân

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "món ăn cho buổi chiều #cơm #trung chiên với ớt 🫑 🌶 🫑 và #banhmi 🌭🌭🌭🍳🍳🍳🥚🥚" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023